Refund policy

Ruilen & retouren

Contacteer de klantenservice
Heeft u hulp nodig met uw retour?
Stuur ons een e-mail: contact@juniorsr.com.
We proberen binnen 24 uur contact met u op te nemen (alleen op werkdagen). Of bel: +31 (0) 70 369 53 25.

Consumenten hebben het recht op herroeping bij levering van diensten resp. verkoop op afstand. Wij, Jr&Sr The Hague, merken dat er soms wat verwarring is over de rechten die u als consument heeft. Hier leggen wij het uitgebreider voor u uit.

Retour Proces
Bij uw bestelling hebben we een retourformulier bijgevoegd. Als u items heeft die u wilt retourneren/omruilen, vult u het formulier volledig in en voegt u het toe aan de items die u naar ons terugstuurt, zodat we uw retour kunnen verwerken. We kunnen geen retouren verwerken zonder het volledig ingevulde retourformulier. Geeft u er de voorkeur aan om de artikelen in onze winkel te retourneren? Onze winkelmedewerkers helpen u graag bij uw retour of omruiling. Voor retourneren of ruilen in een van onze winkels, breng uw kassabon en het ingevulde retourformulier mee.

Herroepingsrecht bij levering van producten

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Nadat de consument de herroeping heeft gemeld heeft hij/zij 14 dagen de tijd om het product terug te sturen.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Nu In normale mensentaal…

Tijdens de 14 dagen bedenktijd heeft u als consument het recht om het artikel te beoordelen en te proberen zoals u dat normaal gesproken ook in de winkel zou mogen. U mag het dus uitpakken en een keer passen. Zolang u als klant echter nog niet besloten heeft het product te houden, mag u het product weliswaar passen, echter NIET gebruiken. 

Voorbeelden
Een kledingstuk mag men passen, maar niet gaan dragen. Een paar schoenen mag men passen, maar men mag er geen wandeltochten mee houden.  

Gebruikmaken van herroepingsrecht
Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping, maar u bent hiertoe niet verplicht. U vindt het Europees modelformulier voor herroeping hieronder. Vul dit in en stuur het per post of e-mail retour. Indien u ons de herroeping per e-mail meldt zullen wij u zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging sturen. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht. U kunt ook gebruik maken van onze retourformulier. Dit is voor u en ons veel makkelijker.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan
Jr&Sr The Hague
Plaats 9
2513AD Den Haag
contact@juniorsr.com
+31(0)703695325

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

 

 

 — Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                     — Ordernummer :

 

 

 

 

 

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 

 

 

— Uw voor en achternaam:

 

 

 

— Uw adres:

 

 

 

 — IBAN Rekeningnummer:

 

 

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

— Datum(DD-MM-YYYY):

 

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Webshop Keurmerk

‘De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.”

Close (esc)

Tijdelijke Openingsactie!

Design je eigen Maatshirt voor maar €69,95.

Claim je maatshirt

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Search

Shopping Cart

Your cart is currently empty.
Shop now